EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

İşbu Ek, [___/___/____] tarihinde imzalanmış olan, Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme")nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi'nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya Drstok'un belirlediği kullanım koşullarına göre göre ayrıca ücretlendirilecektir.

Komisyon oranı tüm kategori ve alt kategorilerde sabit olup %10 olarak tahsil edilecektir.

Drstok, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takip eden haftanın Çarşamba günü içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı'ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcı'nın sorumluluğundadır.

Satıcının bildirdiği hesap bilgileri, Satıcı'nın Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme")'ninde belirtilen üyelik tipine uygun kişi ve/veya firma bilgilerine ait olmalıdır.


Satıcı Hesap Detayları:

Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:

IBAN No:


Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat" içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir.

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, Drstok tahsil ettiği komisyonu Satıcı'ya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı'dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak Drstok nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcı'ya aynen yansıtılacaktır.


Diğer Şartlar:

Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Drstok, Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

Satıcı, Drstok'un Websitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve Drstok tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, bu tür hizmetlerin karşılığı olarak tamamlanan her ürün satışı başına aşağıda belirtilen oranlarda hizmet bedelinin Drstok nezdinde bulunan cari hesabından mahsuben tahsil edileceğini ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının ve hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının Drstok tarafından tek taraflı olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme'nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.


Drstok Planet
SATICI